بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 19 تير 1396      13:25

تقدم نجات بانک‌ها بر مهار تورم

در حالی که مهار تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم عنوان می‌شد، در روزهای پایانی فعالیت این دولت تورم تک رقمی که پس از ۲۶ سال حاصل شده بود، بار دیگر در هم شکست تا این نظریه که تورم تک‌رقمی در اقتصاد ایران چندان پایدار نخواهد ماند درست از آب در بیاید. بانک مرکزی در جدیدترین اعلان خود از این شاخص، تورم را ۱۰.۲ درصد اعلام کرد.

اقتصاد ایرانی: در حالی که مهار تورم به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای دولت یازدهم عنوان می شد، در روزهای پایانی فعالیت این دولت تورم تک رقمی که پس از 26 سال حاصل شده بود، بار دیگر در هم شکست تا این نظریه که تورم تک رقمی در اقتصاد ایران چندان پایدار نخواهد ماند درست از آب در بیاید. بانک مرکزی در جدیدترین اعلان خود از این شاخص، تورم را 10.2 درصد اعلام کرد.

نقدی که پژوهشگران و اقتصاددانان به مهار تورم در طول 4 سال فعالیت دولت یازدهم وارد می کنند، این است که مهار تورم در شرایطی بوده که افزایش حجم نقدینگی به دلیل انجماد منابع مالی در بانک ها اثر خود را در تورم نشان نداده است. اما حال که بانک های کشور در شرایط بحرانی قرار گرفته اند، معادلات جدیدی پیش روی اقتصاد قرار گرفته است که می تواند تورم تک رقمی را فدای نجات سیستم بانکی کند.

به گزارش تعادل، در این زمینه تیمور رحمانی چندی پیش با ارائه پژوهشی عدم امکان تحقق تورم تک رقمی پایدار را در اقتصاد ایران پیش بینی کرد و بی ثباتی مالی را مهم ترین علت ناکامی دولت در مهار تورم دانست. او که پیش تر هم افزایش تورم را پیش بینی کرده بود در رابطه با روند آتی تورم در کشور این گونه توضیح داد: «وضعیتی که در سال های گذشته به صورت رشد نقدینگی ناشی از نرخ سود بالا وجود داشته، به تدریج آثار تورمی خود را ظاهر می کند؛ مگر اینکه اجازه دهیم تعدادی از بانک ها به صورت طبیعی ورشکسته شوند.»

پذیرفتن تورم بالا دردسر کمتری دارد

رحمانی البته بر این باور است که ورشکستگی بانک ها عوارض بدتری دارد؛ بنابراین طبیعی است که انتظار افزایش تورم را داشته باشیم. به اعتقاد این اقتصاددان اگر مجموع شرایط را در اقتصاد ایران در نظر بگیریم، به نظر می رسد که پذیرفتن تورم بالا دردسر کمتری دارد تا اینکه عوارض ورشکستگی و نابود شدن بانک ها را بپذیریم.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ادامه به پژوهش خود با عنوان «ثبات مالی، تورم و رشد پایدار اقتصادی» ارجاع می دهد و می گوید: «پیام اصلی این پژوهش این است که کشوری که درگیر بی ثباتی مالی است، نمی تواند کنترل تورم را با موفقیت انجام دهد. کشورهایی که بی ثباتی مالی دارند، در کنترل تورم با دشواری های بسیاری مواجه خواهند شد. بر همین اساس، پیش بینی می شود که بی ثباتی مالی و گرفتاری نظام بانکی قطعا نرخ تورم را برمی گرداند. این چیزی است که در ایران هم اتفاق افتاد. امروز می بینیم که تورم از تک رقمی شدن خارج شده است؛ این موضوع پیش تر هم قابل پیش بینی بود.»

این اقتصاددان در عین حال که نجات بانک ها را مقدم بر افزایش تورم می داند، اثرات اجتماعی افزایش تورم را منکر نمی شود و می گوید: «افزایش تورم تبعات اجتماعی هم در زندگی مردم برجای خواهد گذاشت اما این اثر چندان شدید نخواهد بود. البته میزان افزایش تورم بستگی به نوع طرح نجاتی دارد که بانک مرکزی در پیش می گیرد تا بانک های ورشکسته را ساماندهی کند، ادغام ها را انجام دهد. در این خصوص نوع نظارت بانک مرکزی روی بانک های جدید که پس از ادغام ها تشکیل می شود و همچنین بانک های موجود موثر خواهد بود.»

رحمانی بر این باور است که افزایش تورم به عملکرد بانک مرکزی در نجات سیستم بانکی بستگی دارد و بر این اساس، پیش بینی میزان افزایش تورم جواب یکسانی نخواهد داشت. البته به باور این اقتصاددان، پیش بینی افزایش تورم تا 15درصد چیز دور از ذهنی نیست. در ادامه مشروحی از یافته های پژوهش تیمور رحمانی و پوریا اصفهانی در خصوص ثبات مالی و اثر آن بر رشد اقتصادی و تورم را می خوانید.

پیش شرط های رشد اقتصادی پایدار

اقتصاد ایران مانند هر اقتصاد دیگری برای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی نیاز به محیط با ثبات اقتصاد کلان دارد. دلایل نظری و شواهد تجربی وجود دارد که یک اقتصاد در صورتی می تواند به رشد پایدار اقتصادی دست یابد که از محیط باثبات اقتصاد کلان در کنار محیط باثبات سیاسی برخوردار باشد. یکی از مهم ترین شاخص های محیط با ثبات اقتصاد کلان وجود تورم پایین با تغییرپذیری پایین است.

اقتصاد ایران پس از یک شوک شدید رکود تورمی با رشد اقتصادی منفی قابل توجه و تورم بالا و رو به افزایش، سیاست کاهش و تک رقمی کردن نرخ تورم را برای ایجاد محیط با ثبات اقتصاد کلان تجربه کرد. گرچه کاهش تورم اساسا از نظر اقتصادی و اجتماعی ضروری است، اما سیاست گذاران اقتصاد کلان عمدتا برای ایجاد محیط با ثبات اقتصاد کلان و فراهم سازی رشد اقتصادی بالاتر بر تک رقمی کردن و نه صرفا کاهش تورم اصرار ورزیدند که در درست بودن اصل هدف تردیدی نیست.

اقتصاد ایران در همین بین که سیاست ایجاد ثبات اقتصادی با تمرکز بر کاهش و تک رقمی کردن تورم را دنبال کرد، با دشواری و بی ثباتی مالی روبه رو بود. نشانه های این بی ثباتی مالی، افزایش نرخ های سود بود. درست در شرایطی نرخ های سود افزایش یافت که تورم و انتظارات تورمی رو به کاهش بود. متعاقب آن، دشواری موسسات اعتباری و بانکی و نگرانی سپرده گذاران از امکان از دست دادن سپرده های خود نزد این گونه موسسات و مشکلات حاصل از آن پدیدار شد.

نقش ثبات مالی در کنترل تورم و رشد پایدار

توجه به ثبات مالی بیش از آنچه تاکنون تصور شده است برای توجه به تورم پایین و رشد اقتصادی پایدار ضروری است. به عبارت دیگر، در شرایطی که سیاست گذاری اقتصاد کلان در راستای ایجاد محیط با ثبات اقتصاد کلان تدوین و اجرا می شود، لازم است ابتدا از وجود ثبات مالی و عدم ایجاد بی ثباتی مالی بر اثر اجرای سیاست مورد نظر اطمینان حاصل شود تا زمینه دستیابی به موفقیت را فراهم کند.

در حالت کلی می توان به بررسی رابطه بین بی ثباتی مالی و بی ثباتی سطح قیمت ها و رشد اقتصادی پرداخت. همچنین می توان اثر بی ثباتی رشد اقتصادی یا بی ثباتی سطح قیمت ها روی بی ثباتی مالی را بررسی کرد. به عنوان مثال می توان به مطالعه بوردو و سایرین در سال 2003 میلادی راجع به اثر شوک های سطح قیمت و شوک های تورم در ایجاد بی ثباتی مالی برای دوره 1٧٩٦ تا 1999 میلادی انگلستان اشاره کرد. اما در اینجا تمرکز روی اثر بی ثباتی مالی روی نرخ تورم و رشد اقتصادی است. همچنین در مفهومی گسترده تر می توان بی ثباتی مالی را به بحث مالیه دولت و پیامد آن برای رشد پایدار اقتصادی گسترش داد. اما در اینجا تمرکز بر بی ثباتی بخش مالی و به ویژه بخش بانکی است.

اثر 2 متغیر به بزرگ شدن اقتصاد

گرچه در مورد اثر نرخ تورم روی نرخ رشد اقتصادی نتایج تجربی متفاوت و گاهی متضاد وجود دارد، اما به نوعی توافق عمومی وجود دارد که اگر نرخ تورم از آستانه یی عبور کند و هنگامی که نرخ تورم بالا باشد، اثر منفی آن بر رشد اقتصادی قابل تردید نیست. به طور عمده برای این اثر منفی تورم بالا روی رشد اقتصادی، بر اثر منفی تورم بر انباشت انواع سرمایه تاکید می شود و اختلالی که در واسطه گری مالی ایجاد می کند؛ به این ترتیب که تورم های بالا سبب کاهش انگیزه انباشت سرمایه و به تبع آن کاهش رشد اقتصادی بلندمدت می شود.

رابطه بین تعمیق مالی و به ویژه بانکی و رشد اقتصادی از زمان شومپیتر مطرح بوده است. این موضوع از دهه ١٩٧٠ میلادی به بعد بیشتر مورد توجه قرار گرفت و در عین حال دو دیدگاه رابطه علی از تعمیق مالی به سوی رشد اقتصادی و از رشد اقتصادی به سوی تعمیق مالی وجود داشته است. با وجود این، رابطه بین ثبات بخش مالی و رشد اقتصادی از قدمت کمتری برخوردار است.

توسعه مالی از راه هایی چون تجهیز پس انداز، خلق اعتبار و افزایش کارآیی به کارگیری منابع مالی بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. در عین حال، عدم تعمیق مالی بازدارنده رشد اقتصادی است و اثر علی غالب از توسعه مالی به رشد اقتصادی است.

توسعه مالی با امکان ایجاد اعتبار در کنار وساطت مالی برای فعالیت های نوآورانه و دارای ریسک به رشد اقتصادی کمک می کند. ثبات مالی برای این وساطت و شراکت در ریسک نقش حیاتی دارد. در واقع ثبات مالی ماهیت یک کالای عمومی با خصلت ازدحام ناپذیری و حصرناپذیری را دارد. در آن صورت، بی ثباتی مالی مانند کاهش سطح این کالای عمومی است که سبب کاهش مقدار وساطت مالی و خلق اعتبار سیستم مالی می شود و از آن طریق سبب کاهش انباشت سرمایه و کاهش رشد اقتصادی می شود.

اثر منفی تورم و بی ثباتی مالی بر رشد اقتصادی

تورم بالا و بی ثباتی بخش مالی هر دو در نقش وساطت مالی و تجهیز منابع مالی برای انباشت انواع سرمایه اعم از فیزیکی، انسانی و دانش خلل ایجاد می کنند و بر رشد اقتصادی اثر منفی می گذارند.

این موضوع به ویژه در کشورهای درحال توسعه مانند ایران که رشد اقتصادی آنها به طور عمده متکی به انباشت سرمایه فیزیکی است، بسیار با اهمیت تر است. توسعه نیافتگی بخش مالی این اثر منفی را تشدید می کند. به ویژه بحران بانکی برای رشد اقتصادی بسیار زیانبار است.

چرا کشورها تورم بالا را بر می گزینند؟

در ادبیات سه تحلیل اثباتی از ایجاد تورم مطرح شده است که عبارتند از: تحلیل تورش تورمی بر اساس ناسازگاری زمانی «پرسکات» و «کیدلند» که در سال 1977 میلادی مطرح شده است، تحلیل رفتار فرصت طلبانه بر اساس سیکل تجاری سیاسی «نوردهاوس» در سال 1975 میلادی و تحلیل مالیات گیری بهینه و حق الضرب «فلپس» که در سال 1973 میلادی مطرح شده است.

کیدلند و پرسکات اقتصاددانان نوبلیست، مفهوم ناسازگاری زمانی را مطرح کردند. ایده اصلی این است که سیاست گذاران مصلحت گرا با تشخیص خود در مورد یک سیاست تصمیم می گیرند و آن را به اجرا می گذارند.

به گونه یی که سیاست در زمان خود بهینه و بهترین است؛ در طرف دیگر تصمیم گیران غیردولتی یا مردم میزان مصرف، سرمایه گذاری و عرضه نیروی کار خود را بر پایه تصمیم دولت و مقامات پولی کشور شکل می دهند. با وجود این، وقتی مردم تصمیم سازی کردند، ممکن است سیاست قبلی دیگر بهینه نباشد و سیاست گذاران به سیاست جدیدی متوسل شده باشند.

یکی از الگوهایی که در ادبیات سیکل های تجاری سیاسی مشاهده می شود، الگوی منفعت طلبی سیاسی نوردهاوس است. بر اساس این الگو، متصدیان امور مملکتی درصددند که با توجه به حافظه کوتاه مدت رای دهندگان، سیاست هایی را در سال های نزدیک به انتخابات اتخاذ کنند که وضعیت معیشتی جامعه و عملکرد اقتصادی خود را بهبود بخشند.

تحلیل سوم برمبنای پژوهش فلپس است که بر اساس آن گفته می شود که هرگاه حق الضرب مورد نیاز از ماکزیمم ممکن عبور کند، ابرتورم ها بروز می کند. فلپس در مقاله یی با عنوان تورم در نظریه مالیه عمومی به بیان مفهوم مالیات حق الضرب از دیدگاه های مختلف پرداخته است.

 وی بیان کرده که باید در فضای تحلیلی رمززی بر همه کالاها از جمله موازنه حقیقی پول مالیات وضع شود و درنهایت به این نتیجه رسیده است که از دیدگاه کارآیی پولی و مالی، اگر عرضه نیروی کار نسبت به نرخ مالیات مصرف کشش ناپذیر باشد، بهینه خواهد بود که همه مالیات بر دستمزد نیروی کار وضع شود. اگر تقاضای پول نسبت به نرخ بهره کشش ناپذیر باشد، بهینه خواهد بود که همه مالیات بر مانده نقدی وضع شود. او همچنین بیان کرده که نرخ مالیات حق الضرب بالاتر ممکن است بهینه باشد؛ به خاطر اینکه با افزایش مالیات حق الضرب بالاتر امکان کاهش مالیات های اختلال زا وجود دارد.

رانت جویی و تحلیل اثباتی تورم

در کشورهای در حال توسعه و به طور مشخص در کشورهایی با شیوع رانت جویی و فساد، می توان تحلیل چهارمی را به موارد سه گانه یادشده افزود یا به گونه یی از مجموع آنها استنتاج کرد و آن پیامد شیوع رانت جویی و فساد به ویژه در کشورهای با نقش گسترده دولت در اقتصاد (از نظرحجم فعالیت و حجم مقررات) در ایجاد و تداوم تورم است. شواهد تجربی از اثر مثبت رانت جویی و فساد در ایجاد رشد بالاتر کمیت های پولی و تورم بالاتر وجود دارد.

شیوع رانت جویی از منظر تحلیل ناسازگاری زمانی سبب افزایش شکاف بین تولید طبیعی و تولید بهینه اجتماعی می شود که تورش تورمی را افزایش می دهد و از منظر تحلیل مالیات گیری بهینه فلپس مانند افزایش اختلال زایی مالیات های متعارف است که افزایش اتکا به مالیات تورمی را مرجح می کند. بنابراین شیوع رانت جویی نامتمرکز ایجاد و تداوم تورم را اجتناب ناپذیر و تلاش برای کنترل تورم را نیز بسیار دشوار و در مواردی ناممکن می کند. به عبارتی دیگر، اگر رانت جویی کنترل و مهار نشود کنترل تورم در چنین شرایطی و به ویژه برای دولت هایی که باید خود را در معرض رای مردم بگذارند بسیار دشوار می شود.

 کنترل تورم در شرایط عدم استقلال بانک مرکزی

هنگامی که بی ثباتی مالی به ویژه در بخش بانکی بروز می کند پیامدهای خود را به شکل افزایش اسپرد (Spread) نرخ سود تسهیلات و سپرده ها، کاهش نسبت وام های اعطایی به سپرده ها، افزایش نسبت مطالبات معوق و مشکوک الوصول و مواردی از این دست نمایان می سازد.

این شرایط، علاوه بر اثرمنفی بر رشد بلندمدت به تشدید رکود در کوتاه مدت دامن می زند و در شرایط فقدان استقلال بانک مرکزی سبب فشار بر بانک مرکزی می شود که خود را در انبساط پولی نمایان می کند. این موضوع در شرایط شیوع رانت جویی حادتر است. به همین دلیل کنترل تورم دشوار یا ناممکن می شود که خود دوباره بر رشد بلندمدت اقتصاد اثر منفی می گذارد.

کنترل تورم در شرایط استقلال بانک مرکزی

هنگامی که بی ثباتی مالی با عوارض اشاره شده وجود دارد، با توجه به ماهیت کالای عمومی بودن ثبات مالی گویی سبب افزایش شکاف بین تولید طبیعی اقتصاد و تولید بهینه اجتماعی اقتصاد می شود و این به افزایش تورش تورمی حاصل از ناسازگاری زمانی می انجامد.

گرچه ایجاد بانک مرکزی مستقل و انتصاب سیاست گذار پولی بسیار متضاد نسبت به تورم «Hard-nosed به تعبیر «بکس» و «دریفیل» (١٩٨٥)» در حالت کلی به کاهش تورش تورمی می انجامد، اما هنگامی که شکاف اشاره شده قابل توجه باشد، همچنان تورش تورمی قابل توجهی باقی می ماند و این به معنی دشواری کنترل تورم حتی با وجود استقلال بانک مرکزی است.

بی ثباتی مالی و دشواری رشد پایدار

بی ثباتی مالی خود اساسا با تضعیف و کاهش انباشت انواع سرمایه سبب کاهش رشد بلندمدت اقتصادی می شود. در عین حال، وجود بی ثباتی مالی به ویژه در کشورهای با شیوع رانت جویی و عدم استقلال بانک مرکزی کنترل و کاهش تورم را بسیار دشوار می کند. با در نظر گرفتن این موارد و با توجه به اینکه عدم کنترل و کاهش و حفظ تورم پایین خود با کاهش انباشت انواع سرمایه اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد، می توان نتیجه گرفت که در هر برنامه دستیابی به رشد پایدار و بالای اقتصادی توجه به ثبات مالی و بانکی بسیار با اهمیت است.

یافته های پژوهش

این پژوهش 5 یافته را در بررسی مطالعات پیشین انجام شده در این موضوع، تحلیل نظری و مشاهده روابط متغیرهای مورد بررسی اعلام کرده است. نمونه مورد بررسی در پژوهش حاضر شامل ١٠٠ کشور است که داده های آن از بانک جهانی گرفته شده است. متغیرهای مورد استفاده هم شامل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات ناخالص بانک ها و شاخص شفافیت و استقلال بانک مرکزی است. دوره مورد بررسی سال های 1986 تا 2016 میلادی است.

 بر این اساس نتیجه گرفته شده است که بی ثباتی مالی سبب کاهش رشد اقتصادی و افزایش انحراف معیار رشد اقتصادی می شود. به عبارت دیگر، بی ثباتی مالی نرخ رشد را تضعیف و پایداری آن را کاهش می دهد.

در عین حال بی ثباتی مالی سبب افزایش نرخ تورم می شود که خود دارای اثر منفی بر نرخ رشد اقتصادی و پایداری آن است. همچنین عنوان شده است که در کشورهایی که استقلال بانک مرکزی بیشتر است بی ثباتی مالی دارای اثر ضعیف تری روی تورم و رشد اقتصادی است.

در ادامه پژوهش حاضر یادآور شده است که اعطای استقلال و اقتدار نظارتی به بانک مرکزی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ضروری است. همچنین در سیاست گذاری پولی توجه به ثبات مالی برای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی ضروری است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir